Ιατρικές ποδιές - Ρόμπες - Στολές

Ιατρικές ποδιές - Ρόμπες - Στολές

Ποδιές επαγγελματιών υγείας, ρόμπες χειρουργείου, ολόσωμες στολές μολυσματικού περιβάλλοντος πιστοποιημένες ανάλογα με την χρήση τους.

Η κατηγορία ενημερώνεται και θα είναι σύντομα διαθέσιμη με προϊόντα